Mindfulness

Pełnia obecności – w próbie tłumaczenia terminu mindfulness to szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę (Jon Kabat-Zinn, 1990), jednocześnie doświadczenie świata, które znajduje się poza marzeniami, oczekiwaniami i jest rodzajem doświadczania rzeczy „takimi, jakimi są” (Ray, 2002). Idea mindfulness jest spójna zarówno z praktyką jak i podejściem, które polega na byciu całkowicie obecnym wobec doświadczenia płynącego z zewnątrz (inni ludzie) jak z wewnątrz (własne myśli, uczucia, wrażenia) w każdym momencie. Nie chodzi jednak o umiejętność koncentrowania się na konkretnym obiekcie, odczuciu, człowieku – chodzi szczególnie o jakość bycia wobec każdego pojawiającego się zjawiska (niezależnie od tego, czym ono jest). Jednym z założeń treningu mindfulness jest akceptacja myśli i uczuć, które się pojawiają – bez oceniania ich i walki lub przyciągania ich. Celem treningu nie jest osiągnięcie relaksu albo poczucia szczęścia, a raczej jak mówią badacze „wolności od tendencji do bycia wciąganym w automatyczne reakcje na myśli, uczucia i wydarzenia”. Mindfulness bardzo dotyczy żywienia i wszelkich aspektów z nim związanych. Praca z myślą o tej dziedzinie życia to jedna z najpiękniejszych, ale także najtrudniejszych w życiu człowieka. Tyle pytań, na które trzeba znaleźć i ukształtować odpowiedzi, a także tyle odpowiedzi, które mogą być pomocne w codziennym funkcjonowaniu – w zdrowiu i zadowoleniu. Sposób odczuwania, sposób myślenia o jedzeniu, to klucz do szczęścia, jakim jest wspomniane zdrowie. Polecam!