NUKLEOTYDY

Temat odporności jest już obecnie znany każdemu. Jej wspomaganie dietą i suplementami to przedmiot wielu dyskusji i rozważań. Witamina D? Wiadomo. Witamina C? Tak. Cynk, kwasy omega, zioła… Ruch, sen. Znane. Jest jednak jeszcze jeden temat, nieco mniej znany i podejmowany. Zobacz, co jest ważne poza wspomnianymi elementami we wsparciu układu odpornościowego.

Co to są nukleotydy?

To składniki budujące kwasy DNA i RNA. Tworzą tym samym nowe komórki. Człowiek samodzielnie je potrafi wytwarzać, dlatego dopiero nie tak dawno rozpoczęto zgłębiać temat ich stosowania z zewnątrz. Okazało się, że podczas chorób, osłabienia, infekcji czy niedożywienia nukleotydy endogenne (produkowane wewnątrz) nie są wystarczające. Stąd urósł temat nukleotydów dietetycznych. Pochodzić mogą z pożywienia lub suplementów.

Nukleotydy w pożywieniu – działanie

Nukleotydy z pożywienia wchłaniane są w postaci nukleoprotein – konsumowanych w dość dużych ilościach ze względu na ich obecność we wszystkich komórkach pokarmów. Nukleoproteiny w przewodzie pokarmowym, dzięki enzymom (proteazy) przekształcane są w kwasy nukleinowe, z których następnie za pośrednictwem nukleaz następuje rozkład do nukleotydów. Co dzieje się dalej? Zmieniane są do nukleozydów (preferowaną formą wchłaniania przez jelita, a ściślej enterocyty.  Nukleozydy potem są wchłaniane przez błonę śluzową jelita do krwi oraz transportowane do wątroby. Tutaj są dostarczane przez krążenie ogólnoustrojowe do pozostałych narządów. Nukleozydy mogą być dalej rozkładane przez nukleozydazy do purymidyn i puryn. Po wchłonięciu do komórki nukleozydy rozpadają się, przy czym blisko 5% z nich może zostać włączone do wewnątrzkomórkowych zasobów nukleotydów w całym organizmie, a ich produkty końcowe usuwane będą z moczem.

Nukleotydy w diecie

Pierwsze ważne źródło to mleko matki. Następne etapy życia pozwalają na czerpanie ich z surowego mięsa (mięśni), owoców morza, suchych nasion roślin strączkowych (fasola, groch, soja, soczewica, ciecierzyca, bób), grzyby, na końcu podroby (wysokiej jakości!). Warto tu podkreślić, że stężenie DNA i RNA w pożywieniu zależy od gęstości komórkowej. Co to oznacza? Że mięso, ryby, ziarna, nasiona czy orzechy mają wyższą zawartość nukleotydów niż mleko, jaja czy owoce.

Suplementacja

Kiedy jest potrzebna? Na pewno w momentach osłabienia, infekcji, niedożywienia, przewlekłego stresu, stanów, których powikłaniem jest spadek odporności, który będzie się uwidaczniał także w problemach trawiennych. Jeśli wiemy, że odporność nie jest mocną stroną naszego organizmu można włączyć suplementację nukleotydami dietetycznymi także profilaktycznie.

O tym, jak wzmacniać odporność, pisałam tutaj.

Piśmiennictwo:

  1. Adjei A.A., Shigeru Y., Kulkarni A., Nucleic acids and/or their components: A possible role in immune function. J. Nutr. S. Vitaminol, 1995, 1 (41), s. 1-16.
  2. Gętek M., Czech M., Fizia K. i wsp., Nutrigenomika – bioaktywne składniki żywności., Postępy Hig., 2013, 67, s. 255-260.
  3. Głazowska J., Stankiewicz U., Tylingo R. i wsp., Kwasy nukleinowe w żywności – występowanie i właściwości reologiczne, Żywność. Nauka, Technologia. Jakość, 2016, 6(109), s. 5-19.